Alamycin LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika lieku

Alamycin LA obsahuje účinnú látku Oxytetracyclinum dihydricum 200 mg/ml.

Oxytetracyklín je bakteriostatické antibiotikum, ktoré inhibuje syntézu proteínov vnímavých mikroorganizmov. Alamycin LA je hnedo-žltý injekčný roztok s obsahom Oxytetracyklínu 200 mg/ml zabezpečujúci účinnú hladinu v krvi počas 4 dní. Maximálna koncentrácia v krvi je dosiahnutá za 4-8 hodín po intramuskulárnej aplikácii.

Použitie

Liečba systémových a lokálnych infekcií hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných.

Hovädzí dobytok: actinobacilóza, kiahne hovädzieho dobytka, pododermatitídy, mastitídy, metritídy, pasteurelóza a pneumónie.

Ovce: pododermatitídy, omfaloflebitídy, metritídy, mastitídy, pneumónie a chlamydiózy

Ošípané: MMA syndróm, červienka, atrofická rhinitis a omfaloflebitídy

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

20 mg účinnej látky na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa (t.j. 1 ml lieku na 10 kg ž.hm.) hlboko intramuskulárne, jednorazovo.

Maximálna odporučená dávka na jedno miesto aplikácie:

Hovädzí dobytok:  20 ml

Ošípané: 10 ml

Ovce: 5 ml

Ciciaky:
1 deň  0,2 ml
7 dní  0,3 ml
14 dní  0,4 ml
21 dní  0,5 ml
nad 21 dní  1,0 ml/10 kg ž.hm.

Ochranná (-é)  lehota (-y)

Hovädzí dobytok:

  • mäso : 28 dní
  • mlieko: 7 dní

Ovce:

  • mäso : 21 dní
  • mlieko: nepodávať ovciam produkujúce mlieko na ľudský konzum 

Ošípané:

  • mäso: 14 dní

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom.
Keď je liekovka otvorená a o jej obsah je vystavený účinku vzduchu, roztok môže stmavnúť. Účinnosť lieku zostáva zachovaná.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Ďalšie informacie

Liek je bezpečný pri používaní počas laktácie.
Podávanie tetracyklínov v období vývoja zubov a kostí, rovnako ako aj v neskorých štádiách gravidity môže viesť k ich zafarbeniu.
Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia:1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.