Betamox LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika lieku

Betamox LA obsahuje amoxicilin trihydricim 150 mg /ml.

Amoxicilín je širokospektrálne semi syntetické antibiotikum s bajtericídnou aktivitou určené na použitie u HD, ošípaných, oviec, psov a mačiek. In vitro je účinný voči širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií vrátane E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus,species, Salmonela species, Stafylokoky a Streptkoky.

Použitie

Liečba zahrňa infekcie alimentárneho, respiratorneho a urogenitálneho  traktu, infekcie kože a mäkkých tkanív, prevencia post operačnej infekcie.

Dávkovanie

Všeobecná dávka je 15 mg amoxicilínu na kg živej hmotnosti zvieraťa (t.j. 1 ml lieku na 10 kg ž.hm.), intramuskulárne u hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných, subkutánne alebo intramuskulárne u psov a mačiek.

V prípade potreby sa dávka môže po 48 hodinách zopakovať.

Na jedno miesto aplikovať maximálne 20 ml

Ochranné lehoty

Mäso :

  • hovädzí dobytok 23 dní
  • ovce, ošípané 16 dní

Kravské mlieko: 84 hodín (7 pôdojov)

Nepodávať ovciam, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.
Ak je liekovka otvorená a jej obsah vystavený účinku vzduchu, môže jej obsah stmavnúť. Účinnosť lieku zostáva zachovaná.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Liek je bezpečný pri použití v období gravidity a laktácie.
Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia:1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.