Calciject 40 CM a.u.v.

inj 400ml

Charakteristika

400 ml obsahuje:

Calcii gluconas 133,2 g
Acidum boricum 27,36 g
Magnesii hypophosphis hexyhydricus 20,00g   

Calcii gluconas a Magnesii hypophosphis hexahydricus sú rozpustné soli kalcia, magnézia a fosforu často používané na prípravu infúznych roztokov. Po parenterálnej aplikácii prípravku rýchle stúpa koncentrácia kalcia, magnézia a fosforu v plazme, čo je žiaduce predovšetkým pri liečbe hypokalcémie komplikovanej deficitom horčíka u hovädzieho dobytka

Použitie

Liečba hypokalcémie komplikovanej deficitom horčíka u hovädzieho dobytka.

Dávkovanie

Odporučená dávka pri subkutánnom alebo pomalom intravenoznom podaní 200-400 ml pro toto. Pred použitím roztok zohriať na telesnú teplotu. Intravenozne liek aplikovať pomaly, aby nedošlo k možnej neuromuskulárnej dysfunkcii a srdcovej insuficiencii.

Ochranné lehoty

Bez ochrannej lehoty

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Sladovať pri 15-25 C,chrániť pred svetlom.
Doba použiteľnosti v sklenených fľašiach je 24 mesiacov,pri PP fľašiach 18 mesiacov.Po prvom otvorení zlikvidovať prípadné zvyšné množstvo lieku.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 400 ml.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.