Calciject LV a.u.v.

inj 8x100ml

Charakteristika

100 ml obsahuje:

Calcii gluconas 38,85 g
Acidum boricum 7,34 g
Magnesii chloridum  hexyhydricus 6,5g    
Calcii hydroxidum 1,32 g

Calcii gluconas, magnesii chloridum hexahydricum a calcii hydroxidum sú rozpustné soli vápnika a horčíka často používané na prípravu infúznych roztokov. Po parenterálnej aplikácii lieku rýchlo stúpa koncentrácia kalcia, magnézia a fosforu v plazme, čo je žiadúce predovšetkým pri liečbe hypokalcémie komplikovanej deficitom horčíka u hovädzieho dobytka. 

Použitie

Liečba hypokalcémie komplikovanej deficitom horčíka u hovädzieho dobytka.

Dávkovanie

Odporučená dávka pri subkutánnom alebo pomalom intravenoznom podaní 100-200 ml pro toto. Pred použitím roztok zohriať na telesnú teplotu. Intravenozne liek aplikovať pomaly. Rýchla intravenozna aplikácia môže mať za následok kardiálnu arytmiu,toxémiu,kolaps a úhyn. Pri prvých príznakoch nežiaduceho účinku aplikáciu prerušiť.

Ochranné lehoty

Bez ochrannej lehoty

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Sladovať pri 15-25 C,chrániť pred svetlom.
Doba použiteľnosti : 24 mesiacov.Po prvom otvorení zlikvidovať prípadné zvyšné množstvo lieku.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 1x 100 ml, 8x 100ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.