Cefalexin a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1ml obsahuje Cefalexinum  monohydricum 180 mg

Cefalexín je širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum, svojím baktericídnym pôsobením narúša  finálnu časť peptidoglykánovej syntézy bunkovej steny baktérií. Cefalexín je rezistentný voči pôsobeniu stafylokokovej penicilinázy a tým je účinný aj proti penicilín-rezistentným kmeňom Staphylococcus aureus a proti kmeňom rezistentným voči príbuzným antibiotikám (ampicilín, amoxycilín). Cefalexín je tiež rezistentný voči pôsobeniu väčšiny ampicilín-rezistentných kmeňov E.coli.

Použitie

Infekčné ochorenia spôsobené alebo spojené s mikroorganizmami citlivými na cefalexín (Staphylococcus spp. vrátane penicilináza rezistentných kmeňov, Aktinomyces bovis, Corynebacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., Actinobacillus lignieresi, Proteus spp., Micrococcus spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. u hovädzieho dobytka, psov a mačiek.

Infekčné mastitídy, metritídy, pododermatitídy a infekcie mäkkých tkanív u hovädzieho dobytka, infekcie respiračnej a urogenitálnej sústavy, kože a mäkkých tkanív u psov a mačiek, infekcie gastrointestinálneho traktu u psov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Hovädzí dobytok:  Všeobecná odporučená dávka je 7 mg cefalexínu na kg ž.hm. (t.j. 1 ml lieku na 25 kg ž. hm.), denne počas 5 dní.
Maximálna odporučená dávka do jedného miesta aplikácie je 20 ml. Ak je dávka vyššia rozdeliť do dvoch aplikačných miest.

Psy a mačky: Všeobecná odporučená dávka je 10 mg cefalexínu na kg ž.hm. denne počas 5 dní.

Cieľový druh Živá hmotnosť Veľkosť dávky
malé psy 5-9 kg ž.hm. 0,25-0,5 ml
stredné psy 9-27 kg ž.hm. 0,5-1,5 ml
veľké psy 27-54 kg ž.hm 1,5-3,0 ml
mačky do 4,5 kg ž.hm. 0,25 ml

Spôsob podania:

  • hovädzí dobytok intramuskulárne
  • psy a mačky intramuskulárne alebo subkutánne

Ochranné  lehoty

Hovädzí dobytok:
Mäso: 15 dní
Mlieko: bez ochrannej lehoty

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C, na tmavom mieste.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 28 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml. 
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.