Cefenil RTU 50mg/ml a.u.v.

inj sus 100ml (HDPE)

Charakteristika

1 ml obsahuje Ceftiofuri hydrochloridum 50 mg

Ceftiofur je cefalosporín tretej generácie, ktorý je účinný proti mnohým grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, vrátane kmeňov produkujúcich β - laktamázu. Ceftiofur inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny, a takto vykazuje baktericídne účinky.

Beta-laktámy pôsobia interferenciou pri syntéze bakteriálnej bunkovej steny. Syntéza bunkovej steny je závislá na enzýmoch nazývaných penicilín-viažuce proteíny (PBPs). Baktérie vytvárajú rezistenciu na cefalosporíny štyrmi základnými spôsobmi: 1) poškodením alebo získavaním penicilín-viažucich proteínov necitlivých na inak účinný beta -laktám; 2) narušením permeability buniek pre beta -laktámy; 3) produkovaním beta -laktámov, ktoré štiepia beta -laktámový kruh molekuly; 4) aktívnym efluxom.

Použitie

Infekcie vyvolané baktériami citlivými na ceftiofur:

Ošípané:

Liečba bakteriálnych respiratórnych ochorení spojených s Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis, citlivými na ceftiofur.

Hovädzí dobytok:

Liečba bakteriálnych respiratórnych ochorení spojených s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni citlivými na ceftiofur.
Liečba akútnej interdigitálnej nekrobacilózy (panarícium, hniloba paznechtov), spojenej s Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), citlivými na ceftiofur.
Liečba bakteriálnej zložky akútnej popôrodnej (puerperálnej) metritídy spôsobenej kmeňmi Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum, ktoré sú citlivé na ceftiofur, do 10 dní po otelení. Táto indikácia je obmedzená na prípady, keď liečba iným antimikrobiálnym liekom bola neúspešná.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Ošípané:

3 mg ceftiofuru/ kg ž.hm./deň (t.j. 1 ml/ 16 kg ž.hm.) intramuskulárne počas 3 dní.

Hovädzí dobytok:

Respiratórne ochorenia: 1 mg ceftiofuru/ kg ž.hm./ deň (t.j. 1 ml/ 50 kg ž.hm.) subkutánne počas 3 až 5 dní.
Akútna interdigitálna nekrobacilóza: 1 mg/ kg ž.hm./ deň (t.j. 1 ml/ 50 kg ž.hm.) subkutánne počas 3 dní.
Akútna puerperálna metritída počas 10 dní po otelení: 1 mg/ kg ž.hm./ deň (t.j. 1 ml/ 50 kg ž.hm.) subkutánne počas 5 dní. Jednotlivé dávky podávať na rôzne miesta.
V prípadoch akútnej puerperálnej metritídy sa v niektorých prípadoch vyžaduje súčasná podporná terapia.

Pred použitím fľaštičku silno pretrepte, kým sa liek dostatočne nepremieša. Keďže farba sklenenej injekčnej liekovky nemusí byť jednotná, je ťažké určiť, kedy vznikne suspenzia. Po pretrepaní možno neprítomnosť usadenín najľahšie potvrdiť prevrátením injekčnej liekovky a prehliadnutím jej obsahu cez jej dno.

Na zabezpečenie správneho dávkovania, v snahe zabrániť poddávkovaniu je potrebné čo najpresnejšie určiť živú hmotnosť.

Maximálny odporúčaný objem, ktorý sa má podať v jednom mieste vpichu injekcie je 10 ml.
100 ml injekčné liekovky možno prepichnúť maximálne 50 krát. 250 ml injekčné liekovky možno prepichnúť maximálne 85 krát.

Ochranné lehoty

Hovädzí dobytok:

Mäso a vnútornosti: 5 dní.
Mlieko: bez ochrannej lehoty.

Ošípané:

Mäso a vnútornosti: 5 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Injekčnú liekovku skladovať v škatuli, aby bola chránená pred svetlom.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis

Veľkosť balenia: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.