Cepritect DC 250 mg IMM a.u.v. sus 24x3g

250 mg

Cepritect 250 mg intramamárna suspenzia pre dojnice v období zasušenia  

Každá 3 g intramamárna striekačka obsahuje 

Účinná látka:

Cefalonium (ako cefalónium dihydrát) 250 mg 

Cieľové druhy

Dojnice v období zasušenia.

Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Liečba subklinickej mastitídy v období zasúšania a prevencia nových bakteriálnych infekcií mliečnej žľazy u dojníc v období státia na sucho, spôsobených Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli a Klebsiella spp., citlivými na cefalónium.

Kontraindikácie

Nepoužívať u zvierat so známou precitlivenosťou na cefalosporíny, iné β-laktámové antibiotiká alebo na niektorú z pomocných látok.

Použitie počas gravidity, laktácie a znášky

Určené na použitie počas posledného trimestra gravidity po zasušení laktujúcej kravy. Liečba nemá žiadny nežiaduci účinok na plod.

Nepoužívať u kráv v laktácii.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Na intramamárne použitie.
Obsah jednej striekačky by mal byť aplikovaný do strukového kanála každej štvrťky mliečnej žľazy, bezprostredne po poslednom dojení v laktácii. Vyhnite sa kontaminácii trysky po odstránení uzáveru. Pred podaním dôkladne vyčistite a dezinfikujte koniec strukov s poskytnutou čistiacou utierkou.

Možnosť 1: Pri intramamárnej aplikácii krátkou tryskou, držte v jednej ruke hlavu striekačky a spodnú časť uzáveru a otočte malú hornú časť uzáveru nad značkou odsadenia (základná časť uzáveru zostáva na striekačke). Dbajte na to, aby ste nekontaminovali krátku exponovanú časť trysky.
Možnosť 2: Pri intramamárnej aplikácii celou tryskou, úplne odstráňte uzáver držaním valca injekčnej striekačky pevne v jednej ruke a palcom tlačte nahor a pozdĺžne, až kým sa uzáver neodstráni. Dávajte pozor, aby ste nekontaminovali trysku

Ochranné lehoty

Mäso a vnútornosti: 21 dní.

Mlieko:
96 hodín po otelení, ak obdobie zasušenia je dlhšie ako 54 dní
58 dní po ošetrení, ak obdobie zasušenia je kratšie alebo rovné 54 dní.