Closamectin inj. aplikátor pre HD

500 ml

Aplikátor určený k podaniu prípravku Closamectin inj. pre hovädzí dobytok (v balení 500ml).