Closamectin a.u.v. pre HD

inj 500ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

  • Ivermectinum 5 mg
  • Closantelum 125 mg

Jedna dávka Closamectinu účinne kontroluje vnútorné a vonkajšie parazity, ktoré narušujú zdravie a produktivitu hovädzieho dobytka.

Použitie

Gastrointestinálne oblé červy
Ostertagia ostertagi (vrátane inhibovaných larválnych štádií), Ostertagia lyrata (dospelé), Haemonchus placei (dospelé aj nezrelé), Trichostrongylus axei (dospelé aj nezrelé), Trichostrongylus colubriformis (dospelé aj nezrelé), Cooperia oncophora (dospelé aj nezrelé), Cooperia punctata (dospelé aj nezrelé), Cooperia pectinata (dospelé aj nezrelé), Oesophagostomum radiatum (dospelé aj nezrelé), Nematodirus helvetianus (dospelé), Nematodirus spathiger (dospelé), Strongyloides papillosus (dospelé), Bunostomum phlebotomum (dospelé aj nezrelé), Toxocara vitulorum (dospelé), Trichuris spp.

Pľúcne červy
Dictyocaulus viviparus (dospelé a 4. larválne štádium).

Pečeňové  motolice
Fasciola gigantica, Fasciola hepatica.

Liečba motoličnatosti v 12. týždni (dospelé) >99% účinnosť.
Liečba motoličnatosti v 9. týždni (neskoré nezrelé) >90% účinnosť.

Očné červy (dospelé)
Thelazia spp.

Hovädzie strečky (parazitujúce štádiá)
Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.

Vši
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Zákožky
Psoroptes ovis (syn P. communis var. bovis), Sarcoptes scabiei var. Bovis.

Closamectin inj. môže byť použitý  taktiež na pomocnú liečbu  proti všiam Damalinia bovis a zákožke Chorioptes bovis, ale nemusí byť dosiahnutá  úplná eliminácia parazitov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Telesná hmotnosť a dávkovanie by mali byť presne stanové pred začatím liečby, aby sa predišlo poddávkovaniu.

Closamectin inj. sa má podávať v dávce 200 mikrogramov ivermectinu a 5 mg closantelu na 1 kg živej hmotnosti(1 ml na 25  kg). Podáva sa výhradne subkutánne do krku. Maximálna dávka na  jedno miesto  je 10 ml, ostatné množstvo aplikujte do iných miest na krku zvieraťa. Odporúča sa ihla veľkosti 16/1.

Ochranné lehoty

Mäso a vnútornosti: 35 dní
Nie je určený na použitie u dojníc produkujúcich mlieko na ľudský konzum.
Nepoužívať pri zasušených kravách vrátane gravidných jalovíc určených na produkciu mlieka na ľudský konzum menej ako 60 dní pred očakávaným pôrodom.

Osobitné bezpečnostné opatrenia

Uchovávať pri teplote do 25 C.Chrániť pred svetlom.

Ďalšie informácie

Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.