Colvasone a.u.v.

inj 50ml

Charakteristika

Učinná látka: Dexamethasoni natrii phophas   2 mg/ml

Použitie

Zápalové stavy: artritídy, laminitídy (okrem koní), dermatitídy, acetonémie, šok, cirkulačný kolaps, akútne mastitídy, popáleniny.

Dávkovanie

Intramuskulárne.
Kone, hovädzí dobytok: 1 ml/25 kg ž.hm.
Psy, mačky:  1 ml/10 kg ž.hm.
Kone (500 kg ž.hm.) 20 ml, hovädzí dobytok (400 kg ž.hm.) 16 ml, psy (10 kg ž.hm.) 1 ml, mačky (5 kg ž.hm.) 0,5 ml. Ak je to potrebné, aplikácia sa môže opakovať po 48 hodinách.

Pri stredne dlhom a dlhom používaní by mala byť dávka nižšia, postačujúca len na zvládnutie príznakov a na obmedzenie prípadných nežiaducich účinkov.

Ochranná (-é)  lehota (-y)

Hovädzí dobytok:

  • mäso  21 dní
  • mlieko 48 hodín

Nepoužívať u koní, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.     

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu detí.
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1x50 ml

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.