Eprizero 5mg/ml pour-on a.u.v.

sol 1L

Charakteristika

1ml roztoku obsahuje:

Účinná látka:

Eprinomectinum 5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluén (E321) 0,1 mg

Číry až jemne svetložltý roztok.

Použitie:

Liečba a prevencia ochorení spôsobených nasledujúcimi parazitmi:

Gastrointestinálne oblé červy (dospelé a vývojové štádiá L4):
Ostertagia spp., Ostertagia lyrata (dospelé štádiá), Ostertagia ostertagi (vrátane inhibovaných O. ostertagi), Cooperia spp. (vrátane inhibovaných Cooperia spp.), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp. (dospelé štádiá), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp (dospelé štádiá).

Pľúcne červy (dospelé a vývojové štádiá L4):
Dictyocaulus viviparus

Strečky (parazitické štádiá):
Hypoderma bovis, H. lineatum

Roztoče spôsobujúce svrab:
Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis

Vši:
Damalinia bovis (hryzúce vši), Linognathus vituli (cicajúce vši), Haematopinus eurysternus (cicajúce vši), Solenopotes capillatus (cicajúce vši).

Muchy:
Haematobia irritans.

Trvanie účinku

Liek pri správnom používaní bráni reinfekciám nasledujúcimi parazitmi:

Parazit *
Predĺžená účinnosť 
 Dictyocaulus viviparus 
 až 28 dní
 Ostertagia spp.
 až 28 dní
 Oesophagostomum radiatum
 až 28 dní
 Cooperia spp.
 až 21 dní
 Trichostrongylus spp
 až 21 dní
 Haemonchus placei
 až 14 dní
 Nematodirus helvetianus 
 až 14 dní

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Len na lokálnu aplikáciu v dávke 1 ml lieku na 10 kg živej hmotnosti, čo zodpovedá odporúčanej dávke 0,5 mg eprinomektínu na kg ž.hm.. Liek sa aplikuje lokálne na kožu nalievaním pozdĺž chrbtovej línie v úzkom páse od kohútika po koreň chvosta. 

Dážď pred alebo po aplikácii neovplyvní účinnosť lieku.

Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to
možné; presnosť dávkovacieho zariadenia (dávkovacia odmerka alebo dávkovacia pištoľ)
musí byť kontrolovaná.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov, používať ako súčasť programu na kontrolu vonkajších a vnútorných parazitov dobytka na základe epidemiológie týchto parazitov. 

Ochranné lehoty

Mäso a vnútornosti: 10 dní
Mlieko: 0 hodín

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie 

Uchovávať pri teplote do 30°C.
Kontajner uchovávať vo vonkajšom obale.
Chrániť pred svetlom.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 

Veľkosť balenia : 250 ml a 1 l kontajnery a 1 l, 2,5 l a 5 l nádoby upravené na nosenie na chrbte.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.