Flunixin a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Flunixinum (ut Flunixinum megluminicum) 50,0 mg

Nesteroidné analgetikum  s protizápalovým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkom. Po aplikácii je relatívne rýchlo absorbovaný. V cieľových tkanivách postihnutých zápalovým procesom dochádza v priebehu 6 až 8 hodín k výraznému zníženiu pocitu bolestivosti a ku zníženiu celkovej telesnej teploty.

Použitie

Kone - zmiernenie zápalov a bolestivosti pri ochoreniach pohybového aparátu. Zmiernenie bolestivosti pri kolikách.

Hovädzí dobytok -  zmiernenie prejavov zápalov spojených s respiratótnymi ochoreniami a na liečbu akútnych mastitíd.

Ošípaná - zmiernenie prejavov zápalov pri MMA syndróme prasníc

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Flunixin inj. je určený na intravenóznu aplikáciu u koní, intravenóznu a hlbokú intramuskulárnu aplikáciu u hovädzieho dobytka a hlbokú intramuskulárnu aplikáciu u ošípaných.

Kone:
Kolika - všeobecná odporučená dávka je 1,1 mg flunixínu/kg ž.hm. (t.j. 1 ml/45 kg ž.hm.) intravenózne. Aplikácia sa môže opakovať jeden až dva razy, v prípade opakujúcich sa príznakov koliky.

Muskuloskeletárne poruchy - všeobecná odporučená dávka je 1,1 mg flunixínu/kg ž.hm. (t.j. 1 ml/45 kg ž.hm.) jedenkrát denne intravenózne, počas piatich dní podľa pretrvávania klinických príznakov.

Liečba endotoxémie alebo septického šoku (spojených s torziou žalúdka alebo s poruchami cirkulácie krvi v gastrointestinálnom trakte) - všeobecná odporučená dávka je 0,25 mg flunixínu/kg ž.hm. (t.j. 1 m/200 kg ž.hm.) každých 6-8 hodín.

Hovädzí dobytok:
Všeobecná odporučená dávka je 2,2 mg flunixínu/kg ž.hm. (t.j. 2 ml/45 kg ž.hm.), raz denne i.v. alebo hlboko i.m. (v intervale 24 hodín) počas 5 dní podľa klinických príznakov.

Ošípané: 2,2 mg flunixínu/kg ž. hm. (= 2 ml/45 kg ž.hm.) hlboko i.m. Opakovať 1-2 krát v 12 hod. intervaloch podľa klinických príznakov.

Flunixin inj. je bezpečný pri používani v období gravidity a laktácie u hovädzieho dobytka. Liek nepoužívať u žrebných kobýl.

Ochranné  lehoty

Mäso hovädzieho dobytka 7 dní.
Mäso ošípaných 16 dní.
Kravské mlieko 36 hodín.

Nepoužívať u koní, ktorých mäso je určené na ľudský konzum. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C. Čas použiteľnosti :3 roky. Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu do 28 dní.

Dalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1x50 ml, 1x100 ml a 1x250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.