Hexasol LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Oxytetracyclinum dihydricum   30% w/v (300 mg)
Flunixinum (ut megluminicum)  2,0% w/v (20 mg) 

Oxitetracyklín je antibiotikum patriace do skupiny tetracyklínov, ktoré má široké spektrum účinku.
Flunixín je relatívne silné nenarkotické nesteroidné analgetikum s protizápalovým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkom.
Liek má špecifický antibakteriálny a protizápalový účinok po jednorazovej aplikácii.

Použitie

Je indikovaný na liečbu systémových (hlavne respiračných) a lokálnych infekcií, spôsobených mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín, keď sa vyžaduje aj zmiernenie prejavov zápalu a bolesti u teliat a hovädzieho dobytka.

In vitro je oxytetracyklín účinný na: Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli, Haemophilus somnus, Pasteurella multocida, Salmonella dublin, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes a Streptococcus uberis. Predpokladá sa tiež účinok na mykoplazmy, chlamýdie, rickétsie a niektoré prvoky.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

30 mg  oxytetracyklínu a 2 mg flunixínu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa (t.j. 1 ml lieku na 10 kg ž.hm.), hlboko intramuskulárne.

Ochranná (-é)  lehota (-y)

Mäso : 21 dní
Nepoužívať u kráv, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C v pôvodnom obale. Chrániť pred svetlom.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.