Loxicom 20mg/ml a.u.v.

inj 50ml

Charakteristika

Jeden ml obsahuje: 

Účinná látka: 

Meloxikam 20 mg 

Použitie

Hovädzí dobytok: 

Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou na zníženie klinických príznakov. 
Hnačka v kombinácii s perorálnou rehydratačnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat starších ako jeden týždeň a u mladého, nelaktujúceho hovädzieho dobytka. 
Podporná liečba akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou. 
Na zmiernenie pooperačnej bolesti u teliat po odrohovaní.

Ošípané: 

Neinfekčné poruchy  pohybového aparátu, na zníženie príznakov krívania a zápalu. 
Podporná liečba puerperálnej septikémie a toxémie (syndróm mastitis-metritis-agalactia), s príslušnou antibiotickou liečbou. 

Kone: 

Tlmenie zápalu a bolestivosti pri chronických a akútnych poruchách muskuloskeletálneho  aparátu. 
Na úľavu bolesti spôsobenej kolikou koní.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Hovädzí dobytok: 

Jednorazová subkutánna alebo intravenózna injekcia v dávke 0,5 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj.2,5 ml na 100 kg ž.hm.) v kombinácii s antibiotickou liečbou alebo so zodpovedajúcou perorálnou rehydratačnou terapiou. Odporúčaný maximálny objem, podávaný na jedno miesto  vpichu je 10 ml. 

Ošípané: 

Jednorazová intramuskulárna injekcia v dávke 0,4 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj.2,0 ml na 100 kg ž.hm.) v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou. Ak je potrebné, je možné o 24 hodín aplikovať druhú dávku meloxikamu. Odporúčaný maximálny objem, podávaný na jedno miesto vpichu je 2 ml. 

Kone: 

Jednorazová intravenózna injekcia v dávke 0,6 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj. 3,0 ml/100 kg ž.hm.). 
Pre použitie na zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych a chronických muskuloskeletálnych porúch, môže byť vhodné perorálna liečba s obsahom meloxikam, spravované v súlade s etiketou odporúčania, byť použitá pre pokračovanie liečby. 
Zabráňte kontaminácii počas použitia. 

Ochranné lehoty

Hovädzí dobytok: Mäso a vnútornosti: 15 dní. Mlieko: 5 dní 
Ošípané: Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
Kone: Mäso a vnútornosti: 5 dní. 

Nie je registrovaný  na použitie u laktujúcich zvierat produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie. 
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v originálnom obale: 3 roky. 
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní. 

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 50 ml.
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.