Marbodex ušní kapky, susp pro psy a.u.v. gtt 10 ml

Charakteristika lieku

Účinné látky:

Marbofloxacinum                                 3,0 mg

Clotrimazolum                                    10,0 mg

Dexamethasonum                                  0,9 mg

(ako dexametazónacetát                         1,0 mg)

 

Použitie:

Liek určený na liečbu otitis externa bakteriálneho aj hubového pôvodu alebo spôsobených baktériami citlivými na marbofloxacín, alebo hubami, obzvlášť Malassezia pachydermatis citlivými na klotrimazol.

Použitie lieku by malo byť založené na testovaní citlivosti izolovaných baktérií.

 

Dávkovanie

Dávkovanie a spôsob podania lieku

 

Použitie nakvapkaním do ucha.

Jedna kvapka lieku obsahuje 71µg marbofloxacínu, 237 µg klotrimazolu a 23,7 µg dexametazónacetátu.

 

Pred použitím dôkladne pretrepávať 1 minútu.

Podávať 10 kvapiek do ucha jedenkrát denne počas 7 až 14 dní.

Po podaní sa môže základ ucha krátko a jemne masírovať aby sa umožnilo preniknutie lieku do nižších častí zvukového kanála.

 

Po 7 dňoch liečby má veterinárny lekár vyhodnotiť potrebu predĺženia liečby o ďalší týždeň.

 

Ak sa používa liek na ošetrenie viacerých psov, použiť jednu kanylu na psa.

 

Ochranná lehota

Netýka sa.

 

 

 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Len na vonkajšie použitie. Ušné kvapky.

Vyhnúť sa kontaktu s očami zvierat. V prípade náhodného kontaktu, vypláchnuť dôkladne vodou.

Časté a opakované používanie jedného druhu antibiotika môže viesť k indukcii rezistencie v bakteriálnej populácii. Fluorochinolóny používať iba na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.

Pred použitím lieku treba preveriť integritu blany ušného bubienka.

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu  politiku.

Chinolónové druhy liekov boli spájané s eróziami chrupaviek zaťažovaných kĺbov a inými artropatiami u nedospelých zvierat rôznych druhov. Použitie lieku u mladých zvierat sa neodporúča.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Umyte si dôkladne ruky po podaní lieku.

Zabráňte kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu s okom, vypláchnuť čistou vodou.

Ľudia so známou precitlivenosťou na fluoro(chinolóny) alebo ďalšie zložky lieku by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom.

 

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia:
Škatuľa obsahujúca 1 x 10 ml fľašu a 2 kanyly.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.