Multiject IMM a.u.v.

sus 24x5gm

Charakteristika

Účinné látky:

1 striekačka (5 g) obsahuje:

Procaini benzylpenicillinum 100 mg
Streptomycini sulfas 100 mg
Neomycini sulfas 100 mg
Prednisolonum 10 mg

Pomocné látky: Parrafinum liquidum/tekutý parafín, Vaselinum/vazelín.

Použitie

Liek je určený na liečbu akútnych a subakútnych mastitíd kráv v laktácii, sprevádzaných bolestivosťou a zápalom, zapríčinených mikroorganizmami citlivými na penicilín, streptomycín a neomycín.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Pred každým ošetrením očistiť a dezinfikovať cecok. Obsah striekačky vytlačiť do ceckového kanálika každej postihnutej štvrte (vždy ihneď po vydojení) v 12- hodinových intervaloch v troch po sebe idúcich dojeniach.

Striekačka sa môže použiť len  jednorazovo.

Ochranné  lehoty

Mäso HD 7 dní, kravské mlieko 72 hodín

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Pri teplote 15-25°C.
Liek nepoužívať po uplynutí dátumu  exspirácie uvedenom na obale. 

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na predpis veterinárneho lekára.
Veľkosť balenie: 24 striekačiek po 5g

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.