Noroclav 250mg a.u.v.

tbl 2x5x250mg

Charakteristika

1 tableta obsahuje:

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)                 200,0 mg
Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)                         50,0 mg

Perorálne tablety.
Okrúhle ružové bikonvexné tablety s poliacou ryhou.

Použitie

Liečba infekčných ochorení vyvolaných:

grampozitívnymi mikroorganizmami: Staphylococcus (vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu), Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium, Actinomyces

gramnegatívnymi mikroorganizmami: Escherichia (vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu), Salmonella (vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu), Campylobacter, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Fusobacterium, Bacteroides, Haemophilus, Moraxella, Bordetella bronchiseptica a Actinobacillus lignieresi.

Liečba infekčných dermatitíd (hlbokých  a  povrchových pyodermií), infekcií mäkkých tkanív (abscesov, zápalov análnych vačkov), gingivitíd, enteritíd, infekcií urogenitálneho a respiračného systému.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Všeobecná odporučená dávka je 12,5 mg účinných látok na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, perorálne (priamo do ústnej dutiny alebo v krmive), dvakrát denne.

Ž.hm. (kg) Počet tabliet
19 - 25 1
26 - 35 1 ½
36 - 49 2
nad 50 3

Pri ťažkých infekciách respiračného systému sa môže podať dvojnásobná dávka.

Doba podávania: Bežné infekcie 5-7 dní, infekcie respiračného systému 8-10 dní, chronické dermatitídy 10-20 dní, chronické cystitídy 10-28 dní.

Ochranné  lehoty

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C, na suchom mieste.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: : 2 x 5 tabliet, 20 x 5 tabliet
Nie všetky veľkosti balení sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.