Noroclav a.u.v.

inj 1x100ml

Charakteristika

Injekčná krémovo-sivá suspenzia.
1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 140,0 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 35,0 mg

Liek je po aplikácii relatívne rýchlo absorbovaný. V cieľových tkanivách postihnutých infekčným procesom dochádza následne k výraznému antibakteriálnemu pôsobeniu a relatívne rýchlemu zlepšeniu celkového zdravotného stavu organizmu.

Použitie

Liečba infekčných ochorení respiračného systému a infekcií mäkkých tkanív, mastitíd a metritíd u hovädzieho dobytka, infekčných ochorení mäkkých tkanív a kože, infekcií respiračného a urogenitálneho systému psov a mačiek vyvolaných: gram-pozitívnymi mikroorganizmami rodov Staphylococcus (vrátane beta-laktamázu produkujúcich kmeňov), Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium, Actinomyces a gramnegatívnymi mikroorganizmami rodov Escherichia (vrátane beta-laktamázu produkujúcich kmeňov), Salmonella (vrátane beta-laktamázu produkujúcich kmeňov), Campylobacter, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Fusobacterium, Bacteroides, Haemophillus, Moraxella a mikroorganizmami Bordetella bronchiseptica a Actinobacillus lignieresi.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Intramuskulárne a subkutánne.
Všeobecná dávka je 8,75 mg účinných látok/kg ž. hm. zvieraťa (t.j. 1 ml/20 kg ž.hm.) intramuskulárne alebo subkutánne, denne počas 3-5 dní.

Ochranné lehoty

Hovädzí dobytok:

  • mäso 42 dní
  • mlieko 60 hodín

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Liek je bezpečný pri použití počas gravidity a laktácie.
Len pre zvieratá.
Výdaj len na veterinárny predpis.
Balenie: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml a 1 x 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.