Noroclav LC IMM a.u.v.

sus 24x3g

Charakteristika

1 striekačka (3 g) obsahuje:

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut Amoxycillinum trihydricum) 200 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 50 mg
Prednisolonum 10 mg

Použitie

Liečba mastitíd kráv v období laktácie spôsobených citlivými mikroorganizmami: Staphylococcus spp. (vrátane kmeňov produkujúcich betalaktamázu), Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Corynebacterium pyogenes, E.coli (vrátane kmeňov produkujúcich betalaktamázu), Bacillus cereus, Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Pred každým ošetrením cecok očistiť a dezinfikovať. Obsah striekačky vytlačiť do každej postihnutej štvrtky ceckovým kanálikom (vždy ihneď po dôkladnom vydojení) v 12-hodinových intervaloch po troch po sebe idúcich dojeniach.

Ochranné  lehoty

Mäso : 7 dní.
Mlieko: 60  hodín. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 24 x 3 g

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.