Norodine 40/200mg/ml a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

v 100 ml:

Účinné látky:       

Trimethoprimum 4,0 g
Sulfadiazinum 20,0 g                             

Liek obsahuje trimethoprim a sulfadiazin ako aktívne látky, ktoré  pôsobia efektom dvojitej blokády. Každá zložka prerušuje u vnímavých baktérií rozdielny článok metabolických reťazcov využívaných k produkcii nukleových kyselín a proteínov. 

Použitie

Liek je určený na liečbu bakteriálnych ochorení u koní, HD, ošípaných, psov a mačiek (infekcie respiratórneho, urogenitálneho a alimentárneho traktu, pododermatitídy, mastitídy, agalakcia prasníc a pod.).

Dávkovanie a spôsob podania lieku

HD, ošípané 1 ml na 16 kg ž.hm. denne intramuskulárne alebo intravenózne. Kone 1 ml na 16 kg ž.hm. výhradne intravenózne. Psy a mačky 1 ml na 8 kg ž.hm. denne subkutánne. U ľahších infekcií stačí jedna aplikácia. U ťažších ochorení je potrebné aplikáciu opakovať počas 5 dní.

Ochranné  lehoty

Kravské mlieko 48 hodín. Mäso HD 10 dní, ošípaných 20 dní. Nepoužívať u jatočných koní, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom, nezmrazovať. Uchovávať mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.