Noromectin a.u.v.

inj 500ml

Charakteristika:

Účinná látka:

Ivermectinum 10 mg v 1 ml
Číry, bezfarebný až svetložltý  slabo viskózny roztok.

Použitie

Hovädzí dobytok:

 • proti žalúdočným a črevným nematódam (dospelé a 4 larválne štádium): Ostertagia ostertagi (vrátane inhibovanej O.ostertagi), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei,   
  Trichostrongylus axei,Trichostrongylus columbiformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata,    Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus
  helvetianus (dospelé), Nematodirus spathiger (dospelé) a Trichuris species (dospelé)
 • pľúcnym nematódam: Dictyocaulus viviparus (dospelé a 4 larválne štádium)
 • očným helmintom: Thelazia spp. (dospelé)
 • strečkom: Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum (parazitické štádiá):  
 • všiam: Lynognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus
 • roztočom: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis
 • švolám Damalinia bovis a roztočom Choroptes bovis – ako podporná liečba, nemusí dôjsť k úplnej eliminácii

Ovce:

 • žalúdočným a črevným nematódam (dospelé a 4 larválne štádium):
  Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta, Ostertagia trifurcata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axiei (dospelé), Trichostrongylus columbiformis, Trichostrongylus vitrinus (dospelé), Cooperia curticei,  Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbianum, Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Trichuris ovis (dospelé)
 • kontrola inhibovaných larválnych štádií a kmeňov rezistentných na benzimidazol: Haemonchus contortusTeladorsagia circumcincta
 • pľúcnym nematódam: Dictyocaulus filaria (dospelé a 4 larválne štádium), Protostrongylus rufescens
 • (dospelé)
 • strečky: Oestrus ovis (všetky larválne štádiá)
 • svrabovce: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis, Psorergates ovis

Ošípané:

 • proti žalúdočným a črevným nematódam (dospelé a 4 larválne štádium): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (dospelé a somatické larválne štádiá)
 • pľúcnym nematódam: Metastrongylus spp. (dospelé)
 • iným nematódam: Stephanurus dentatus
 • všiam: Haematopinus suis
 • švolám: Damalinia bovis
 • svrabovce: Sarcoptes scabiei var. suis
 • ako podporná liečba pri kontrole Trichuris suis

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to len možné. presnosť dávkovacieho zariadenia musí byť kontrolovaná
Ak sú zvieratá liečené skôr hromadne ako individuálne, aby sa zabránilo poddávkovaniu alebo predávkovaniu, je potrebné ich zoskupiť podľa živej hmotnosti a tomu prispôsobiť dávkovanie

Všeobecná odporučená dávka:
hovädzí dobytok a ovce:  0,2 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j.1 ml lieku/50 kg ž. hm.) len subkutánne, jednorazovo
ošípané: 0,3 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 1 ml lieku/33 kg ž. hm.)len subkutánne, jednorazovo

Ochranné  lehoty

Mäso a vnútornosti ošípaných 28 dní, hovädzieho dobytka 49 dní, oviec 42 dní.
Nepoužívať u kráv a oviec, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C, na tmavom mieste.
Čas použiteľnosti  po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. 

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 500 ml
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.