Noromectin Equine a.u.v.

pst 7,49g

Charakteristika

1 striekačka (7,49 g) obsahuje:

Účinná látka:

Ivermectinum 140 mg
Biela homogénna pasta.

Použitie

Liečba a prevencia parazitóz spôsobených nasledujúcimi parazitmi:

Dospelé parazity a arteriálne larválne štádiá Strongylus vulgaris, dospelé a tkanivové larválne štádiá  S. edentatus, dospelé  S. equinus a Triodontophorus spp.

Dospelé a nezrelé malé strongyly vrátane kmeňov rezistentných na benzimidazol: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp.

Dospelé a nezrelé pľúcne červy Dictyocaulus arnfieldi, dospelé a nezrelé Oxyuris equi, dospelé a nezrelé Parascaris equorum, dospelé Trichostrongylus axei, Habronema muscae, Strongyloides westeri, mikrofilárie Onchocerka spp., orálne a žalúdočné štádiá lariev strečka Gastrophilus spp.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne, ako je to možné.

Všeobecná odporučená dávka je 0,2 mg ivermektínu na kg ž. hm. jednorazovo, perorálne. Striekačka 7,49 g obsahuje 140 mg ivermektínu, t.j. množstvo dostatočné na ošetrenie koňa so ž.hm. 700 kg.

Žriebätám sa aplikuje od 6 - 8 týždňov veku s opakovaním po 6 – 8 týždňoch.

Podáva sa na koreň jazyka. Po aplikácii podržať niekoľko sekúnd hlavu zvieraťa, aby došlo k prehltnutiu aplikovanej dávky.

Aplikácia odporučených dávok lieku Noromectin pasta pre kone je bezpečná pri použití v priebehu gravidity a laktácie u kobýl.

Ochranné  lehoty

Mäso 34 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote 8 – 15°C, na tmavom mieste.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1 x 7,49 g. Plastové striekačky s nastaviteľnou dávkou, obsah 7,49 g v papierovej škatuľke. Priložená písomná informácia pre používateľov.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii