Noromectin Praziquantel DUO a.u.v.

1apl pst 7,49g

Charakteristika

Jeden gram obsahuje:

Účinná látka:

Ivermectinum 18,7 mg

Praziquantelum 140,3 mg

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E171) 20 mg

Použitie

Na liečbu zmiešaných invázií pásomnicami, oblými červami a článkonožcami spôsobených zrelými a nezrelými štádiami oblých červov, pľúcnych červov, larvami strečkov a pásomnicami u koní:

Oblé červy

Veľké strongylidy: Strongylus vulgaris (dospelé a arteriálne larvy), Strongylus edentatus (dospelé a L4 tkanivové larválne štádiá), Strongylus equinus (dospelé), Tridontophorus spp. (dospelé)

Malé strongylidy: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (dospelé a neinhibované slizničné larvy)

Parascaris: Parascaris equorum (dospelé a larvy)

Oxyuris: Oxyuris equi (larvy)

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (dospelé)

Strongyloides: Strongyloides westeri (dospelé)

Habronema: Habronema spp. (dospelé)

Onchocerca: Onchocerca spp. microfilárie, napr. kožná onchocerkóza

Pľúcne červy: Dictyocaulus arnfieldi (dospelé a larvy)

Pásomnice

Anoplocephala perfoliata (dospelé), Anoplocephala magna (dospelé), Paranoplocephala mamillana (dospelé)

Dvojkrídly hmyz

Gasterophilus spp. (larvy)

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Jednorazové podanie.

200 µg ivermektínu a 1,5 mg of praziquantelu na 1 kg ž.hm., čo zodpovedá 1,07 g pasty na 100 kg ž.hm.

Na zaistenie podania správnej dávky treba určiť hmotnosť zvieraťa s čo najväčšou presnosťou a nastaviť správny dielik striekačky, nakoľko poddávkovanie môže viesť k zvýšeniu rizika vývoja rezistencie na antiparazitiká.

Hmotnosť

Dávka

Hmotnosť

Dávka

Do 100 kg

1,070 g

401 – 450 kg

4,815 g

101 – 150 kg

1,605 g

451 – 500 kg

5,350 g

151 – 200 kg

2,140 g

501 – 550 kg

5,885 g

201 – 250 kg

2,675 g

551 – 600 kg

6,420 g

251 – 300 kg

3,210 g

601 – 650 kg

6,955 g

301 – 350 kg

3,745 g

651 – 700 kg

7,490 g

351 – 400 kg

4,280 g

   

Prvý dielik dodá dostatočné množstvo pasty na ošetrenie 50 kg.

Každý ďalší dielik striekačky dodá dostatočné množstvo pasty na ošetrenie 50 kg ž.hm. Striekačku nastaviť na vypočítanú dávku posunutím krúžku na zodpovedajúce miesto na pieste.

Striekačka obsahuje 7,49 g pasty a pri odporučenom dávkovaní dodá dostatočné množstvo pasty na ošetrenie zvieraťa s hmotnosťou 700 kg.

Ochranné  lehoty

Kone: mäso a vnútornosti: 35 dní.

Nie je povolené používať u kobýl produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Po použití nasadiť uzáver a uchovávať pri teplote do 25°C.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 6 mesiacov.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.