Norostrep a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:       

Účinné látky:

Procaini benzylpenicillinum monohydricum 200 mg
Dihydristreptomycini  sulfas 250 mg. 

Liek vykazuje účinnosť proti baktériím, vrátane Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopatiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. (neprodukujúce penicilinázu), Streptococcus spp., Salmonella spp.

Použitie

Liek je určený na liečbu systémových infekcií u HD, oviec a ošípaných spôsobených alebo sprevádzaných mikroorganizmami citlivými na penicilín alebo streptomycín.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Všeobecná dávka je 8 mg prokain penicilínu a 10 mg dihydrostreptomycínu na 1 kg ž.hm (t,j, 1 ml na 25 kg ž.hm.) intramuskulárne, denne počas 3 dní. Dávkovanie musí byť presné.

Ochranné  lehoty

Mäso HD 23 dní, ošípaných 18 dní, oviec 31 dní. Kravské mlieko 60 hodín. Nepoužívať u oviec produkujúcich mlieko na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom. Uchovávať  mimo dosahu detí.
Čas použiteľnosti: Po 1. otvorení 28 dní. Liek nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedenom na obale. 

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.